Lokal Usługowy

lokal usługowy

  • Położenie na rogu ul. J. Skrzyneckiego i ul. J Strusia
  • Usytuowanie – parter od ulicy
  • Powierzchnia 90,41 m2
  • Długość witryny okiennej 11 m
  • Ilość drzwi 2
  • Miejsca parkingowe 5
  • Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 1

Lokal usługowy jest na parterze i ma oddzielne, zadaszone wejście od strony ulicy J.Strusia. Witryny okienne od ul. J.Strusia i ul. J.Skrzyneckiego mają długość 11 m. Na rogu wokół przyszłego lokalu skupiony jest intensywny ruch pieszy: Ośrodek Zdrowia – końcowy przystanek autobusowy ZTM Strusia 01. W obrębie parteru i garażu układ funkcjonalny umożliwia rozdzielenie ruchu pieszego usług od części mieszkalnej. Budynek wyposażony jest w windę. Dwukierunkowa rampa zjazdowa do garażu obsługuje miejsca postojowe dla usług i zlokalizowana jest we wschodniej części działki. W garażu jest pięć ogólnodostępnych miejsc postojowych dla usług, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano duże miejsca postojowe o powierzchni 2,5 m x 5 m. Przestrzeń wyposażona jest w trzony techniczne umożliwiające przełączenie niezależnych pomieszczeń socjalnych. Przestrzenie będą aranżowane po przekazaniu budynku do użytkowania przez właściciela lub podmiot wynajmujący powierzchnię.